Menü
Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:

1.1 SATICI

 

Ünvanı : Hürcan Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No : 0464-0519-3260-0011
Adresi : Hadımköy Mah. 75.Yıl Cad. No: 26 C İç Kapı No:1 Arnavutköy 34555 İstanbul
Telefon : 0212 886 79 79  
Fax :0212 886 27 20
Email :

info@mokko.store

1.2 ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Email :
Vergi Dairesi :
Vergi No/T.C No :

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak mesafeli olarak kurulan satış akdi çerçevesinde ürün bedeli ile ürün teslimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:

Satın alınan ürünün adı, modeli, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli ve diğer satış özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

3.1 Ürün Adı :
3.2 Adedi :
3.3 Satış Fiyatı (KDV dâhil) :
3.4 Ödeme şekli :
3.5 Teslimat Adresi :
3.6 Teslim Edilecek Kişi :
3.7 Fatura Adresi :

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.mokko.store internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün teslim edilmesine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu iyice ve tümüyle okuduğunu ve onayladığı gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN, işbu sözleşmeyi ticari ve/veya mesleki amaçlarla hareket ederek akdetmediğini, işbu sözleşmeye konu 'ürün'ü mesleki ya da ticari faaliyetleri için satın almadığını, siparişi tamamen özel(ticari ve/veya mesleki olmayan) kullanımı için satın aldığını beyan ve taahhüt eder. 6.1 İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun'da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, tüketici işleminin yapıldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

İş bu 6 maddeden oluşan mesafeli satış sözleşmesi …./ ….. /2020 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, işbu Sözleşme’nin 1(bir) nüshası ALICI'ya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla gönderilmiştir. Ayrıca Sözleşme'nin bir nüshası HİZMET ALAN'a elektronik posta yoluyla gönderilmiştir. ALICI, her halükarda işbu Sözleşmenin bir kopyasına
www.mokko.store  adresinden ulaşabilecektir.