Menü
Sepet

Şartlar

CAYMA HAKKI BİLGİLENDİRME

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket edilmiş olması halinde Tüketici’nin (ALICI), 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda Tüketici(ALICI), ilgili ürünü teslim aldığı günden itibaren 30 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Buna mukabil Tüketici de, cayma bildirimini yönelttiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde cayma hakkına konu ürünü iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkına konu malın iadesi, SATICI tarafından aksine bir bildirimde bulunulmadığı sürece, malın teslimini gerçekleştiren kargo firması aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri göndermesi halinde, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Ancak ALICI, kendisine iade için SATICI tarafından belirtilen taşıyıcının dışında bir başka taşıyıcı tarafından malı iade için göndermişse, bu halde iade masraflarından münhasıran ALICI sorumlu tutulacaktır. Meğerki SATICI tarafından belirtilen taşıyıcının ALICI’nın bulunduğu yerde(ilçede) şubesi bulunmasın.

Ancak ALICI’ın, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu “ürün”ü, ticari ve/veya mesleki amaçlarla satın almış olması halinde, 6502 sayılı Kanun kapsamında “tüketici işlemi”nden bahsedilemeyeceğinden ALICI’ın cayma hakkı olmayacaktır. Bu halde genel hükümler (Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu vs.) uygulanacaktır.

Tüketici ayrıca aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

A.
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

B.
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

C.
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

D.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

E.
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. F. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

G.
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

H.
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

İ.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

J.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.